sobota 31. března 2012

Blažej Ignác Holický potřetí

Nechtěl jsem se úplně vzdá pátrání po Blažejovi Holickém. Zkusil jsem proto prověřit zmínku o Nebuželích z posledního článku.
V knize Královské věnné město Mělník a okres Mělnický na str. 731 se uvádí, že
Dle pamětní knihy farní byly od r. 1674 tito faráři při zdejším katolickém kostele:
1. Roku 1674 Blažej Ignác Václav Holický, doktoro filosofie, jenž dosazen byl sem abatyší kláštera svatojiřského na Hradčanech v Praze; < 1679 a pohřben v kostele sv. Jiljí [v Nebuželích].
Nejstarší nebuželská matrika pak na úvodní straně nese už dobře známý úvod od faráře Holického


Kniha
W ktere se jmena ditek pokržtiennych,
rodicžův, a kmotrůw jejich, tež osoby
w stawu manželskem poržádnie potwrzeny, a pohřbená
pro budauczi pamiet, zapisují
s swiedky swymi.

Založena w Letu 1674. Dne 1.
July neb Cžerwencze, po w nowie wysta-
wene na dile farže nebužielske, za
prwniho fararže jmenem

Knieze Blažeje Hynka Wencelia
Holiczkeho, swobodneho literniho
Umiení a filozoffie doktora
Swatoswate Theolo-
giae, neb pisma swa-
teho Candidata

K wietší Czti a Slawie Boží, Blahoslawene
Panny Marye, swateho Jiljí, a
Wšechniech božich swatych,
a spasení duší

Tím je identita prvního nebuželského faráře po mém soudu potvrzena. Jen je škoda, že jsem zápis o jeho pohřbu v matrice zemřelých nenašel.

Kostel sv. Jiljí v Nebuželích.

Žádné komentáře:

Okomentovat