čtvrtek 23. února 2012

Blažej Ignác Holický podruhé

Pídil jsem se ještě trochu po dalších informacích o farářovi Holickém. Hlavně díky druhému svazku řady Posvátná místa království českého věnovanému vikariátu Berounskému, Bystřickému a Plzeňskému se mi podařilo vystopovat další pohyby faráře před i po jeho působením v Záboří a Kadově.
Zatím nejstarší jeho známé působiště byl v roce 1650 Čížkově a současně působil jako farář ve Vrčni, V roce 1657 působil jako farář v kostele sv. Vojtěcha v obci Vejprnice (str. 335). Pokud tam nějakou dobu vydržel, mohl právě z Vejprnic odejít přímo do Kadova a Záboří.
Po svém odchodu, ať už dobrovolném nebo ne, ze Záboří se jeho stopa objevuje v obci Železná (vikariát Berounský). Kniha (str. 109) ho v seznamu uvádí jako zemřelého v roce 1664, alespoň tak si vysvětluji ten křížek. Bohužel matrika zemřelých ze Železné začíná až rokem 1696, takže se Blažejovo úmrtí v tomto roce nedá potvrdit. Pravděpodobnější se mi zdá, že i z tohoto působiště odešel, což ostatně potvrdí i další údaje. Ostatně první matriku Železné založil až Holického nástupce Jakub František Lazar právě v roce 1664.
V roce 1666 se Blažej Holický krátce zastavil v Pořící nad Sázavou (str. 177). Ale jak se zde uvádí, zdržel se velmi krátce, pouze čtvrt roku a odešel pak do Strakonic.
Že je předčasné pohřbívat Holického v Železné a že jde o sporný údaj napovídá kniha samotná (str. 156), protože v roce 1669 se s farářem Blažejem Hynkem Holickým setkáme v Netvořicích (vikariát Bystřický). Podstatnějším důkazem identity i další stopou pro budoucí pátrání je ale hlavně první stránka nejstarší matriky netvořické. Ta uvádí a to písmem známým z kadovské matriky vylučujícím jakoukoli podobnost, následující:

Kniha, neb Matrix w ktere se jmena rodicžuw, ditek jejich pokržtienych a kmotruw jejich: tež osob w stawu manželskem poržadnie potwrzenych a swiedkuw jejich: Item lij zemrželych k budauczy pamatcze zapisuji, a zaznamenawaji

Založena za cžasu Dwoj Czti hodneho knieze Blažeje Hynka Wencelia Holiczkeho Swobodneho lierniho umienj a filozoffie Doktora, swatoswate Theologie neb Pisma swateho kandydáta, rozehneho Morawana w hlawnim miestie Holomauczy w Margkrabstwy Morawskem Na ten cžas fararže Miestys Networžicz a Bieliczkeho. Dne 4 Miesicze Dubna leta Panie 1669.

K wietši czti a slawie Boži, ke czti a chwale Blahoslawene Panny Marye jižto zalozienj na nebe zeti zde w Chramie milych Božych swatych a Duší spasenj.
Nejenže se nám zde bezpečně identifikuje, ale hlavně získáváme další vodítko o jeho původu.
Další farář pro Netvořice se uvádí až v roce 1677, ale jestli tam Blažej Holický vydržel tak dlouho, je otázka. Už v roce 1670 se totiž v matrikách objevuje rukopis jiného faráře.
Téhle skutečnosti by konečně odpovídalo i to, že v seznamu farností v kraji Mladoboleslavském z roku 1670, o němž podává zprávu Josef Ponocný v Časopise společnosti přátel starožitností českých v Praze (ročník XII, 1904, str. 123), uvádí jisté Blažeje Holického jako faráře v Nebuželích.

Všechny uvedené informace nasvědčují tomu, že Blažej Hynek Holický nevydržel nikde dlouho. Zda za to mohla jeho prudká povaha, zůstane zatím záhadou.

2 komentáře:

  1. Možná na vysvětlenou:
    Holice (Olomouc) (německy Holitz) je historické město, městská čtvrť a katastrální území na východě statutárního města Olomouce s cca 4 000 obyvateli. Od roku 1974 je součástí Olomouce, jako její městská část. (Více http://cs.wikipedia.org/wiki/Holice_%28Olomouc%29)

    OdpovědětVymazat
  2. O působení Blažeje Holické v železné se hovoří i v knize Paměti okresu Unhošťského na str. 268. ( http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/18737664).
    Opakuje se zde i údaj o jeho smrti.

    OdpovědětVymazat