sobota 13. dubna 2013

Skrytá identita

Se změnou jména se dříve nebo později setkáváme všichni. Nemusí jít nutně jenom o jména po chalupě nebo jiná používaná příjmí nebo notorickou proměnlivost všech Marií, Mařen, Magdalen a Marian. Někdy se zase splete zapisovatel do matriky a třeba rodičům snoubenců prohodí křestní jména, napíše chybně jméno nového nebo starého partnera apod. Chyby v zápisech není lehké odlišit, ale přece jen se chybné zápisy dají často odhalit a vysvětlit. Jsou ale případy, kdy se jména jedné osoby v matričních zápisech liší, aniž by se záměna dala jednoduše a rozumě vysvětlit.

Před rokem a půl jsem rozpracoval jednu z větví v mateřské linii. Nebylo to nic komplikovaného. Rodina sedláků seděla na stejném gruntu několik století, jen nevěsty si vybírali mimo svoji farnost. Proto jsem nenašel zápis o svatbě jednoho z držitelů gruntu sedláka Tomáše Lehečky a jeho manželky Marie. Příjmení Mariiny matky Kateřiny jsem znal jenom z pozdějších „třígeneračních“ zápisů jejich vnoučat, ve kterých byla Marie identifikována jako dcera Jana Antonyho a Kateřiny, manželky rozené Urbánkové z Neumětel, statku neumětelského. Všechny takové zápisy mezi roky 1816 až 1829 matku Kateřinu uváděli jako Urbanovou, někdy také jako Urbánkovou z Neumětel, patřící k Vosovu (tedy panství Osov). Otec Antony byl tehdy zapisován jako mlynář z Blatné.
V matrikách z Blatné jsem skutečně našel mlynáře Antonyho, který žil na mlýně Čermák u Buzic. Ke stáří se Jan s manželkou přestěhovali do Blatné a tam také věkem sešlí také zemřeli. Našel jsem i několik zápisů o sňatku jeho dětí, ale ani v jednom nebylo příjmení jejich matky uvedeno. Každopádně obrázek rodiny se začal skládat.
I další pátrání mělo to být jednoduché. V matrikách najít narození Kateřiny Urbánkové v Neumětelích a pokračovat v její linii. Doufal jsem, že při troše štěstí najdu i svatbu a podle zápisu o jejich sňatku pak zase hledat původ ženicha. Když konečně loni matriky zveřejnili na webu, hned jsem se pustil do hledání. Jenže žádná rodina Urbánkových ani Urbanových se v matrikách Neumětel nevyskytovala; vlastně nikdo toho jména. Našel jsem sice nadějnou svatbu Jana Antonyho s jistou Kateřinou Nájemníkovou, ale to bylo všechno. Příjmení nesedělo a pochybnosti zůstaly. Chyba v matrice? Zkoušel jsem všechny možné vysvětlení. Různé kombinace smrti rodičů nevěsty a jejich nové partnery, které by do matriky mohly dostat nesprávné jméno Nájemník namísto Urbánek. Ale nic z toho se neprokázalo. Podezření tedy existovalo, ale žádný důkaz.
K řešení jsem se přiblížil letos v lednu v archivu, do kterého rodopisech pravděpodobně nikdy nevkročí, totiž v Archivu Národního technického muzea. Ve fondu Františka Fialy v Archivu NTM jsem našel kromě jiných pokladů i ručně psaný náčrt rodokmenu Nadepsaný rodokmen Antony-ův z Nemyšle okres Hořovice, manželka Kateřina Urbanová z Neumětel.
Zatím nic, co bych nevěděl. Ale důležité bylo, že kromě dcery Marie a syna Jana, o kterých jsem věděl, uváděl ještě další tři děti Jana a Kateřiny Antonyových, včetně identifikace toho, za koho a kde se provdaly nebo oženili. Nebyl potom problém tyto svatby najít a zápisy k mé potěše, třeba v roce 1819 při svatbě dcery Kateřiny, jasně identifikovaly otce nevěsty jako mlynáře z Čermáku a matku Kateřinu rozenou Nájemníkovou z Neumětel. Sláva.
A další zápis svatby z roku 1810 o svatbě syna Františka do Buzic mně přinesl klíč, který jsem měl před nosem celou to dlouhou dobu. Jenom jsem ho neviděl. Tím novým dvorem, s tím jsem se přece už mnohokrát setkal. Je to Nový dvůr v Kocelovicích, který jsem zaznamenal v historii rodiny Fialových.
V matrikách lnářské farnosti jsem pak jednoduše našel to, co jsem dlouho marně hledal. Chybějící zápis o sňatku pra(-)dědečka Tomáše Lehečky a jeho manželky Marie (kde je mimochodem její matka Kateřina také zapsána také jako Nájemníková z Neumětel). Tím byly pochybnosti  nadobro rozptýleny. Ztotožnění Kateřiny Urbánkovou s Nájemníkovou bylo nade vší pochybnost, byť zatím netuším, proč k takové změně identity došlo.
Tím by všechno mohlo skončit, jenže lnářské matriky mě připravily ještě další a větší překvapení ve stejném duchu. Antonyovým se při pobytu v Kocelovicích narodily ještě další čtyři děti. O jejich identitě podle matričních zápisů nemohlo být pochyb. Odpovídá jméno otce, jeho povolání i číslo domu. Příjmení navíc nepatří k místním a nikdo jiný toho jména se zde nevyskytuje. Jenže identita matky byla jako naschvál pokaždé  jinak.
V říjnu roku 1806 se narodil syn Martin. V jeho křestním zápisu je matka uvedena jako Kateřina Kubrychová z Neumětele, panství vosovského.
V červenci 1808 se narodila jeho sestra Terezie. Matka je zapsána jako Kateřina, rozená Veselá z Vosova.
O rok později v září 1809 přišel na svět a byl pokřtěn Ignác. Jako matka je tentokrát identifikována jako Kateřina Vojtěchová z Neumětel.
A konečně v srpnu 1810 syn se narodil Antonín. Teprve zde je matka Kateřina  Nájemníková z Neumětel.
No a když se v roce 1811 vdávala dcera Marie byla jako matka zapsána rozená Nájemníková
Nemám nejmenší potuchy, co způsobilo tak velikou pestrost v pojmenování pra(-)babičky. Byla snad Kateřina agentkou cizí mocnosti s úkolem proniknout do hospodářských struktur lnářského panství a zajistit násadu lnářského kapra nebo chovný pár ploskonosých ovcí pro bavorského krále nebo francouzského císaře? Schovávala snad v truhle po babičce svaté obrázky z pouti a několik pasů na různá jména, kterými se prokazovala porodní bábě? Nebyl byl snad pra(-)děd nezdravě fixovaný na mladé dívky jménem Kateřina z osovského panství - protože jenom ty jsou ty pravé - a každý rok si vybíral novou, protože tu předchozí umořil? Či snad farář pro svou potěchu mastil zápisy a zkoušel, jestli si toho vikář při vizitaci všimne? 

Žádné komentáře:

Okomentovat