sobota 26. října 2013

Znovu Blažej Ignác Holický

O faráři Blažeji Ignáci Holickém jsem už zde psal několikrát. V kadovských matrikách po sobě nechal asi nejvýraznější stopu, když ze zápisů v jím založené matrice plasticky vystupuje jeho barvitá osobnost. V nich se kromě jeho prchlivé povahy i urputnosti, s níž vystupoval proti skutečnému nebo domnělému zasahování do církevních pravomocí a snižování vážnosti, projevovalo i odhodlání k tomu, aby důstojenství faráře odpovídalo i náležité ekonomické zajištění jeho úřadu. Proto nepřekvapí ani další památka, kterou po sobě zanechal na svém prvním známém působišti.
Někdy kolem roku 1652 se datuje jeho první zápis ve vrčeňské matrice, kterou stejně jako v Záboří a Kadově také založil. Spolu s farností vrčeňskou tehdy vedl duchovní správu také v Čížkově.

IHS
A. M. D. C.
B.mae V. MARIAE et
Omnium Sanctorum ho
norem, animarumque salutem
HIC
ALVVS
BAPTIZATORVM
a neb
Registra
Wnichž se poznawají
Jmena rodicžůw, ditek, a kmotrůw jejich, rok, i den w kterzym narození a pokřžtiení jsau
Založienia
Od
Dwoji czti hodneho knieze Blažieje Ignatiusa Wencelia Holiczkeho, w swobodnem liternim filozofsskem umieni magistra , swatoswate Theologiae a pisma swateho Candidata w letu od porodu panenského 1652. Naten cžas fararže wrcženskeho.


Kdež i ty, jenž k osadie Cžižkowske , pod sprawu mau naten cžas naležieji, zapsany najdeš

V téže matrice si kromě jmen rodicžůw, ditek, a kmotrůw poznamenal i dvě důležité majetkoprávní záležitosti, hlavně pro budoucí faráře. První z nich se týkala potoka. Část potoka patřící farnosti vyměnil za jinou se zelenohorskou vrchnosti, které se zde lépe lovily pstruzi. Poznamenává také, kde přesně leží farský les a nezapomíná připomenout, že chalupníci z Vrčně jsou povinni faráři zpracovat v lese jeden sáh dříví. 

Notata

Tejkajiczí se potoka, a lesa fary wrcženske, sepsane w letu 1653 od zakladatele této kniehi dne 3. maje.

Potok farsky bježí mezi lukama farskima, beroucz swuj zacžatek proti loucze farske kawkownie ržecžene, wšak ale na žadost Wrchnosti zelenohorske podstoupen jest pro pstruhy tiž wrchnosti, na jehož místo zase wrchnost podstoupila k farže wrcženske potok, jdoucze z Wrcženie do Nepounka, pieti honuw z dili; totizto od mostu wrcženskeho, až ke wsy Tržebcžiczúm prawene, kterehož fararž wrcžensky ma užiwati, adle swe libosti wnem ryby lowiti.


Les farsky zacžazek swuj bere od louky farsky kawkowný ržecžený, bježicz poržad nahoru až k poli sedlaka bezdiekowskeho Wanierky Kubienič prawenemu, odtud k Dobry Wodie až k dolejšímu farskemu trawniku pod swatym Woytiechem ležiczimu, kdežto se skonawa, w kteremž to lese chalupniczy wrcženský od dawnych a dlouhich cžasu powinní jsou fararžy wrčenskemu každy z nich jeden sach držiwi udielati.B: I: W: Holiczky

fararž wrcžensky

Jak málo dřív stačilo k zajištění právní jistoty.

Žádné komentáře:

Okomentovat