čtvrtek 2. ledna 2014

Kniha městyse Zlonic pro zapsání všech panů sousedů v temž místě se nacházejících

Při zpracování historie rodiny Frostů ve Zlonicích jsem v fondu obce Zlonice (SOkA Kladno) našel i několikastránkový dokument s titulem

Kniha miestis Zlonic prozapsání všech panů sousedů v temž mistie se nachazejicí, založena leta panie 1794
Na třech stranách písař sepsal jména celkem 75 sousedů s jejich profesí.

Seznam je psán jednou rukou, ale není zcela vyloučeno, že byl po nějakou dobu doplňován nebo aktualizován. U většiny jmen se také vyskytující různé značky, přičemž křížky by snad mohly mít obvyklý význam jako v matrikách. Pro ty, které pátraní zavede do Zlonic, může posloužit jako rychlý přehled jmen v místě se vyskytujících a základní orientaci.


titulní strana
Kniha miestis Zlonic prozapsání všech panů sousedů v temž mistie se nachazejicí, založena leta panie 1794
 strana 1
Titul všech pánů sousedů poctivé obce městy Zlonic. Založena leta páně 1794

Jan Petrys                                                 mistr kovářský
Karel Štiastný                                          mistr kolářský
+ Andreas Chalupa                               mistr ševcovský
Johan Schrajer [Šrajer]                       mistr zámečnický
Johan Macke                                           mistr přikrývačský
Josef Turek                                              mistr zednický
Jiří Vacík                                                    mistr truhlářský
Jan Toman                                                mistr zednický
+ Antonín Hájek                                     mistr bednářský *
+ Václav Prošek                                      soused
Antonín Pokorný                                   mistr ševcovský
Johan Michl                                             mistr ševcovský
Johan Patys                                             mistr ševcovský
+ Antonín Patys                                     mistr ševcovský
+ Johan Bulant                                        mistr krejčovský
+ Johan Štiasný                                      mistr krejčovský
Franc Beneš                                             mistr krejčovský, soused
Antonín Fijala [Fiala]                            mistr kovářský, soused
* Franc Sláma                                          mistr ševcovský
Franc Mecner [Metzner]                   mistr krejčovský
+ Josef Chládek                                      tovaryš zednický
Franc Trsek                                              mistr tesařský
+ Jakub Hykyš                                         mistr sklenářský
Carel Hořejší                                            mistr tesařský, soused
Václav Štolc                                              mistr mydlářský
Gotfrýd Horn                                          mistr punčochářský
+ Václav Fijala [Fiala]                            mistr řemenářský

strana 2
Josef Fijala [Fiala]                                  mistr řemenářský
Franc Patys                                              mistr krejčovský
+ Johan Michl                                          mistr pekařský
Josef Horn                                                mistr punčochářský
Josfe Amon                                             mistr ševcovský
Johan Mašek                                           tovaryš zednický
Johan Rubeš                                            tovaryš tesařský
Václav Vacík                                             mistr cihlářský
Johan Vysokej                                        mistr řeznický
Václav Čížek                                             mistr mlynářský
Franc Kaudelka  [Koudelka]              soused
+ Johan Strop                                          soused
Josef Macke                                            mistr zámečnický, absendt(?)
Franc Turek                                              mistr krejčovský
Mathias Štasný  [Šťastný]                  mistr krejčovský, absendt(?)
Vencl Chládek                                         mistr krejčovský, absendt(?)
Johan Hampejs                                      tovaryš zednický
Franc Bezděk                                          mistr sklenářský
Johan Jirásek                                           soused
Vencl Čechák                                          mistr řeznický
Vencl Prošek                                           soused
Carl Janský                                               soused
Ferdinand Vít                                          mlynářský
Filip Štiasný [Šťastný]                           mistr krejčovský
Franc Havel                                              mistr krejčovský
Johan Bulant                                           mistr krejčovský, absendt(?)
Johan Michl                                             mistr pekařský
Franc Macke                                            mistr punčochářský přikrývačský
Josef Horčice                                           mistr kolářský, absendt(?)
Franc Sláma                                             mistr ševcovský
Antonín Kautecký                                 mistr řeznický
Franc Pokorný                                        soused

strana 3
Franc Jabůrek                                         mistr krejčovský
Václav Mecner [Metzner]                 mistr krejčovský
Prokop Hampejs                                    tovaryš zednický
Václav Nitka                                             mistr mlynářský
Vojtěch Chochola                                  mistr ševcovský
H: Václav Beneš                                     ten čas rector chori
Bartoloměj Hybner                               mistr kožešnický
Josef Černý                                              mistr mydlářský
Jakub Hornický                                       mistr zednický
Johan Takler                                            mistr provaznický
Johan Trsek                                             mistr tesařský
Václav Vacík                                             mistr truhlářský
Václav Červenka                                    tovaryš tesařský
Franc Straka                                             mistr kominický
Antonín Štaistný [Šťastný]                 mistr bednářský
Dominik Frost                                         tovaryš zednický

Žádné komentáře:

Okomentovat