středa 16. července 2014

Gruntovní knihy: Smrt přijde draho

Dnes jedna maličkost z gruntovní knihy panství Poděbradského. Pra(-)dědeček Jan Baštecký z Bobnic se v rámci vypořádání podílů se svými sourozenci vypořádat i se svým bratrem Václavem. Nechal ho vyučit se krejčím, platil jeho za vyučení, poplatky do cechovní pokladny, poplatky za přijetí za tovaryše a vše další. A protože byl Václav asi povedené kvítko, musel jej vyplatit také ze zámeckého arestu. Václav se asi nikdy řemeslu nevěnoval, neoženil se a místo, aby začal sekat latinu, zemřel. Neboli, jak tehdy písař psával, prostředkem smrti se z tohoto světa odebral. A bylo zase na pradědovi Janovi, aby zaplatil jeho pohřeb.
Přičinlivý písař možná potom poradil pradědečkovi Bašteckému, aby si nechal všechny výlohy, jež na svého sourozence v posledních letech učinil, započítat proti jeho podílu a snížil tak svoje závazky. Díky tomu se zachoval nejen soupis toho, co na poplatcích stálo vyučení počátkem 18. století, ale také podrobný soupis toho, co obnášel pohřeb v roce 1716 a kolik se za to muselo zaplatit.
Posledního pak když prostředkem smrti z tohoto světa se odebral, jemu funeralní náklad učinil, od kteréhož panu páterovi 3 zl. 32 kr., truhláři za truhlu 1 zl. 24 kr., na světlo boží 20 kr., ministrantům a kostelníkovi 35 kr., kantorovi 35 kr. od zvonění a od kopaní hrobu 1 zl. 10 kr., za pivo 1 zl. 30 kr. dáti musel ...
 Celkem to vyšlo na 9 zlatých a 3 krejcary. Zajímalo mě kolik takový pohřeb vyšel na dnešní ceny a peníze. Hodně hrubý přepočet pomocí "vajíčkového indexu" mě vynesl částku kolem 32 000 Kč. Vajíčkový index se ukázal jako spolehlivější., když přepočet přes "kravský index" mi přinášel velký rozptyl výsledků. Srovnáme-li s dnešními cenami, mohly by být náklady na pohřeb srovnatelné nebo dokonce vyšší v roce 1716 než v roce 2014. Nebo možná jen stoupla cena vajec a klesla cena pohřbů. Kdo ví?

Žádné komentáře:

Okomentovat