sobota 15. listopadu 2014

Vojenská mapování

Rodopisci mají rádi mapy, o tom není sporu. Často a rádi si prohlížejí mapy ze třech vojenských mapování, které mají navíc k dispozici online. Jsou staré, barevné a hezké a není nadto najít si, jak vypadala vesnice předků a její okolí v 18. a 19. století. Vojenské mapování nabízí ale ještě jednu další a hodně zajímavou informaci, kterou ale hodně lidí ke své škodě opomíjí. V poslední době jsem na to upozornil několik lidí a nikdo z nich si toho dosud nevšiml. I když není hlavním cílem tohoto blogu dávat návody a tipy na hledání, v tomto případě je jediným cílem postu upozornit, že z map si můžete odnést víc. Stačí se podívat na okraj.
Nebudu probírat historii jednotlivých etap, ty jsou hezky shrnuté zde nebo na wikipedii. Mapování bylo vojenské nejen proto, že jej provádělo vojsko, ale i proto, že vojsku mělo sloužit. A to v dobách, kdy armáda jen výjimečně měla stálé objekty k ubytování vojska. A ubytování vojska pak bylo veřejnoprávní povinnosti pro všechny. No pro všechny, majetky panské i církevní byly až do roku 1848 osvobozeny od ubytovací povinnosti, a ubytovací břemeno tak dopadalo jen na poddanské usedlosti ve vsích (a samozřejmě i městech).
A aby důstojníci věděli nejen kterou cestou se dát, ale také kolik mužstva mohou kde ubytovat, k tomu jim sloužily jednotlivé mapové díly. Pozornější si snad všimli seznamů obcí na pravém okraji mapy (na I. a II. mapování). Podívejme se ještě jednou a najdete tam i čísla, která měla napovědět o velikosti obce a kolik vojáků tam mohou ubytovat. A nám dnes prozradí cennou informaci o velikosti obce, počtu domů a obyvatel.

I. mapování

Je co do obsahu informací jednodušší. Přináší seznam míst obsažených na mapovém listu. U každé obce se uvádí (i) počet měšťanů a sedláků (ii) domkářů a (iii) koní.


II. mapování

Bylo už propracovanější . Kromě seznamu obcí nabízí sloupce pro (i) domy a (ii) stáje a v dalších dvou sloupcích pak ještě pod nadpisem informuje o tom, kolik pohodlně ubytuje (iii) mužů a (iv) koní. Navíc ještě informuje o tom, do jakého okresu (a kraje) obec patřila a jakého panství byla součástí, případně jaké samoty patřily k obci.Žádné komentáře:

Okomentovat