neděle 24. ledna 2016

Přestupy, vystoupení a odpady

Z dob, kdy jsem se se stejným zápalem jako genealogii věnoval i filatelii, jsem nedávno vyhrabal tento úřední dokument. Dávám ho pro lepší představu toho, jak probíhala změna konfese nebo vystoupení z církví. 
Od vydání tolerančního patentu bylo možné změnit vyznání, Zprvu byly podmínky dosti přísné a přestup k jiným konfesím byl záměrně omezován. Skutečná volnost v této otázce nastala až v 60. letech 19. století, Zákon č. 49  z roku 1868 (česky zde) upravoval mezikonfesní poměry státních občanů a jeho pravidla byla později převzata s drobnými úpravami i československou republikou.
Ten, kdo chtěl opustit svou dosavadní církev, mohl vyřídit vše na úřadě. Nemusel navštěvovat duchovního své církve, nemusel mu uvádět důvody svého rozhodnutí a nemusel se nechat přemlouvat, aby si to ještě rozmyslel. Místo toho vyřídil vše na okresním úřadě. Úřad vyslechl žadatele a přípisem obeslal duchovního opouštěné církve zprávou, že osoba XY z církve vystoupila.
Všichni asi známe z matrik ty krátké poznámky o tom, že dotyčný nebo dotyčná vystoupili z církve či přestoupili k jiné církvi; zvláště ve 20. letech 20. století po vzniku Církve československé bylo takových případů dosti. A toto jsou autentické dokumenty, které byly jejich podkladem.


V tomto případě se přípis Okresního úřadu na Smíchově zatoulal. Úředník nebo pošta si asi spletl obce. Odeslán byl farnímu úřadu v Dolánkách, ale dorazil pravděpodobně přes Kralupy do Chvatěrub, které  také měly ve své kolatuře Dolánky. Až pak někdo přípis přesměroval přípis na poštu Doksany, které měly Dolánky nad Ohří ve svém obvodu. Pak se snad konečně dopis dostal na příslušnou faru v Dolánkách. 
Zda byl zápis v matrice podle dokumentu proveden, nevím, neboť matrika pro příslušné období není ještě digitalizovaná. Žádné komentáře:

Okomentovat