úterý 16. února 2016

Soupis svobodníků v kouřimském kraji (1626)

Dnes maličkost pro ty, kdo mají mezi předky svobodníky z kouřimského kraje. Pro své potřeby jsem si přepsal krátký seznam svobodníků z roku 1626 dochovaný ve fondu Stará manipulace. Pokud budete mít štěstí, pomůže vám zaplnit mezeru mezi daňovým soupisem z roku 1615 a berní rulou, a to v době, kdy jsou matriky spíš ještě výjimkou a zápisy ve svobodnických knihách se ještě nestaly pravidlem.

V fondu Stará manipulace v kartonu 751 se mezi jinými listinami vztahujícími ke svobodníkům nachází i nedatovaný soupis svobodníků kouřimského kraje. Protože je zachován i soupis svobodníků z kraje čáslavského, který nese rok 1626, dá se soudit, že oba soupisy pocházejí z téhož roku. Ve fondu se seznam nachází hned dvakrát (na fol. 62 a 64), přičemž fol. 62 je s největší pravděpodobností konceptem pro finální seznam na fol. 64.
Z genealogického hlediska nemá příliš velký význam. Soupis působí spíše jako nahodilá sbírka jmen, na která si jeho autor vzpomenul; není ani kompletní, neboť v kraji kouřimském byla ještě mnohá další svobodství, a není ani důsledně jmenný. Většinou uvádí, že v té a v té vesnice se nachází nějaký svobodník. Někdy si vzpomene alespoň na rodové jméno. Čím ale seznam zaujme, jsou poznamenání o majetkových poměrech.
Přepis jsem doplnil odkazy na jedinečný projekt o svobodnících, který poskytuje víc než jen základní orientaci každému, kdo se o svobodníky zajímá. Odkazy níže směřují přímo na informace o místech ze seznamu.  


[F42-5 fol. 64]
Svobodníci v kraji kouřimským
1. V Taťounovicích Mudroch 1 ½ dvoru, i poddaný má
2. Petroupíně [= Petroupim] Trojan … 1 dvůr
3. u Pyšel Lhoták 1 dvůr dobrý vyhořel mu dvůr a stodoly
4. V Kobylím dvořák 1 ½ dvoru
5. Item jiný sou v též vsi 3 mají všickni 1 dvůr, ale ten dvořák má víc než tito všickni
6. V Hlivíně sou 2, mají míti 1 dvůr
7. V Sedlečku u Nesper Wilt Andreas a Matěj Doubek 1 dvůr
8. V témž Sedlečku Jiřík Vesecký a Kejhar 1 dvůr
9. Vesce u Libouně 3 čtvrti dvoru, nemnoho mají
10. V Podolí Váchovi dobrý dvůr, jsou 2 dvory ale za jeden se počítá
11. Slavíně Matěj Zemanů … ½ dvoru dokonce nic nemá
12. Sedlecký u Nestupova … 1 dvůr
13. V Jiříně Ždimerové … 1 dvůr
14. V Vosný [= Osnice] Birouch a Přibyl 1 dvůr
15. Ve Lhejšově [= LhýšovHovorka … 1 dvůr
16. Votradovicích sou 2 ale mají jen 1 dvůr
17. V Čečkově Mazaný a Hrejta 1 dvůr nice nemají
18. V Damenicích [= Daměnice] dvořák … ½ dvoru
19. V Vackovicích Jakoubek … ½ dvoru
20. V Krasovicích Jan Vlasák … 1 dvůr
21. V Dubu Jakub Zemanů … ¼ dvoru
22. Jan Douba v Doubí … 1 dvůr
23. dědiník v Tehově … 1 dvůr
24. Vladykové v Vranicích … 1 dvůr
25. Hroch v Zderadinách … 1 dvůr
[F42-5 fol. 64pv]
26. též ve Zderadinách sou ještě 3. Nevím kterak jim říkají nebo ti obrácení byly Contribuirovaní do Kouřima
27. Jan Zima v Velký Vsi za Prahou
28. Sirotek v Čeněticích nedaleko Štiřína
29. Přistoupim dvůr Kubkovský
A víc já jich nevím v našem kraji, jest Mlíkovský v našem kraji, ale od mnoha let odvozuje Contributi do Vltavskýho kraje.
Poznámky:
Ad 3. Snad svobodství ve Vysoké Lhotě.
Ad 7. Snad svobodství v Sedlečku u Veliše.
Ad 12. Snad svobodství Sedlečko u Neustupova nebo Záhoříčko u Neustupova, i když ty ležely v Bechyňském kraji..
Ad 16. Možná Otradov.
Ad 4., 5. a 18. Výraz dvořák je zde použit pravděpodobně jako generický výraz, nikoli jako jméno.
Ad 25. Hrochovy Zderadiny.
Ad 26. Hořejší Zderadiny.
Ad svobodníci nesoucí jméno Mlíkovský; ti se vyskytovali v Přibyšicích a v Mlékovicích. Zápis se týká asi těch Mlékovických. 

Žádné komentáře:

Okomentovat