sobota 15. září 2012

Prokletí gruntu trojanovského


Další  ze starších článků: Díky zálibě čížkovského pana faráře Vorla v zapisování všech možných detailů do matriky zemřelých, které se jen trochu vymykaly běžnému chodu událostí a které ve své době dozajista rozněcovaly představivost a smysl pro senzaci všech osob osadních do Čížkova, se nám dochovaly i zápisy týkající se přímých předků.
Zarážející na nich je jejich podobnost. Při zběžném pročítání matrik bychom ji snad mohli pominout nebo zápisy považovat za roztomilou kuriozitu; vědomí vztahu mezi dotčenými osobami ale zápisům dodává znepokojující rozměr.

První zápis se týká Bartoloměje Trojana, mého předka v 11 generaci. Býval hospodářem v Mladém Smolivci. Spolu s manželkou Dorotou měl několik dět, z nichž je pro mě nejzajímavější Mařena; proč, si povíme později. Když v roce 1739 zemřel, bylo to za zvláštních oklností, které pan farář Vorel popsal v zápise takto:
Martius 
5. Z Mladeho Smoliwce. Na krchowie w Budislawiczich pohrzben jest Šimon Troian, nahle umrzel, zakašlal a v tu chwili umrzel, byl ale u zpowiedi u mnie przed 8. dni i velebnou swatost oltarzni przyjal w kostele s. Jyljy; starzii wieku sweho byl przez 70 let [Čížkov 17 sn. 35]
Po Šimonovi se gruntu, kterému se po předchozím majiteli nebo majitelích říkalo trojanovský, ujal jeho zeť Bartoloměj Vokurka (i když vzhledem k věku náhle zemřelého Šimona to mohlo být i o něco dřív), manžel svrchu zmíněné Mařeny. Nezahospodařil si na něm moc dlouho. Zemřel v lednu roku 1752 a opět za okolností, které přiměly faráře Vorla, aby je zaznamenal. 
tehoz dne [tedy 26. ledna] Z Mladeho Smolivce. W Budislawiczich na krchowie pohrzben jest Bartolemiej Wokurka, hospodarz na zywnosti troianowske, umrzel znenadale, drziwi rzezal a šel konium potrawu na wuz dat przyšel do sednicze, bolesti nejakou po sedniczy biehal to czhwrt hodiny netrwalo umrzel, starzi okolo 55. [Čížkov 17 sn. 81]
Takto náhle a nečekaně zemřeli dva z přímých předků. Že nešlo jenom o nahodilou událost, ukazuje ještě jeden zápis z ledna roku 1752, který se ke smrti Bartoloměje Vokurky bezprostředně vztahuje. Netýká se sice přímo žádného z našich předků, ale ve vztahu k předchozímu se z toho stává případ pro doktora House (nebo alespoň pro doktora Sovu).
30. Z Mladého Smolivce. W Budislawiczich na krchowie pohrzbena jest Dorota manželka Wíta Mlynarzika, svátostmi zaopatrzena nebyla, u Trojanů umrzela przed umrzenim svém ze trzy dni se polozila a ji zadnej neopoviediel; przed cztyrma dnama též tady hospodárz [tedy Bartoloměj Vokurka] nenadale umrzel jakz vše ode mnie psano jest; czo prziczinu davaji že mušely jit na robotu doma že zadnej nebyl který by na faru byl mohl dojit. starzi 47 let. [Čížkov 17 sn. 81]
A nakonec jeden zápis z listopadu roku 1755. Který se také vztahuje k rodině Trojanů. Tentokrát se obětí nenadálého úmrtí stal jistý tkadlec ze sousední vsi, který si do Smolivce přišel koupit prase.
24. Ze Starého Smoliwcze. We wesy Budislawiczich na krchowie pohrben jest Jan Podroužek tkadlec, šel zdraw do Mladiho Smoliwcze spolu s chapeczekm swim k Trojanovy sedlaku do wsy Mladyho Smoliwze, tam od niej koupyl prasej a hnal jej domu, na polowicy cesty padl a hned umrzel, u sv. zpowedy též […] przijimani sv. oltarzni […] jeho mazelka poudala ze byl nejdil trzi nediele, u Panny Marie na farnim [?] Umrl let okolo 53 [Čížkov 17 sn. 90]
Trojan, prodejce prasete, zde byl buď příbuzným našeho Trojana, ale také mohlo jít o některého syna Bartoloměje, který se stal hospodářem na trojanovském gruntu a kterému se pak po gruntu říkalo Trojan.

Žádné komentáře:

Okomentovat