pátek 3. ledna 2014

Ach ta jména po chalupě

V kasejovické matrice narozených nebo spíše v indexu pro matriky narozených z období 1733 až 1874 jsem našel hezké poznamenání sestavovatele indexu, které dokazuje, že jména po chalupě netrápila jenom dnešní rodopisce, ale už lidi v 18. století. Tehdy ale z jiných důvodů.
Poniewacž w matrikách nalezl jsem, že niektere ditky swe pržimiení ne podle otcze ale podle gruntu neb pržezdívky poznamenana mají, protož dle nalezku takoweho takowé dítky i do te littery podle gruntu neb pržezdívky, i také do one littery podle pržímení wlastního /:jak dalecze jsem powiedom byl :/ je wtahl, ku pržíkladu: jsou w Pržedmirži narození Cžerwenkowi, a w matrikách psani jsou Palecžkowi. Ti a takowe w lit Č a P musejí se hledati a kdyby nikde podle sweho wlastního pržimiení nalezen nebyl, tehdy podle gruntowního jména od starodawna hledan býti musí w tej literže jak grunt se jmenowal.

Tehdejší zapisovatel se musel vypořádat s tím, kam v indexu zapsat děti, zvláště když věděl, že jde o jméno podle gruntu. Podle svého nejlepšího vědomí a vědomostí zapisoval uváděl děti pod obě písmena, což bylo pro jeho potřeby účelné a postačující, ale dnes to v některých případech spolehlivost indexu může snižovat. Zda si i sám zpracovatel byl jistý svým postupem, je sporné; svoji poznámku totiž "schoval" vzadu v matrice za zápisy nemanželských dětí a zápisy dětí bez uvedeného příjmení. Jeho pokračovatel pak navíc na další straně pokračoval zápisy písmene "S". Tam se poznámka najde jen náhodou.

Žádné komentáře:

Okomentovat