sobota 7. března 2015

Bez kalhot a s holým břichem (Blažej Ignác Holický popáté)

Barvitou osobu Blažeje Ignáce Holického jsem tady propagoval už několikrát. Farář v Záboří a Kadově nechal po sobě zábavné poznámky v nejstarší kadovské matrice o zlodějích, falešných farářích a dalších. Ač kněz, neváhal jít pro ránu daleko, ani se rozčílit při mši, když se nahlas bavili dva šlechtici. Jeho konec na tomto působišti přišel v září 1663, kdy mu patron farnosti oznámil, že ke svatému Havlu ve farnosti končí. Jak jsem psal v prvním článku, přílohou dopisu byl i německy psaný dopis, který poslal hrabě z Mitrovic pražskému arcibiskupovi. Stručně v něm sepisuje poslední  a nejhorší provinění Blažeje Ignáce Holického.
Po třech letech jsem s k tomu dopisu vrátil plný odhodlání dobrat se podstaty obvinění a hlavně role farní kuchařky v neslavném konci kadovského faráře. Moc se mi nechtělo pouštět se do německého textu starého více jak 350 let; ani němčina neměla ještě v 17. století jasná pravidla pravopisu a na rozdíl od matrik nebo gruntovní knihy jsem nevěděl, co v takovém zápisu čekat. Nakonec jsem s pomocí bratří Grimmů a abbé Dobrovského přece jen přepsal a hlavně přeložil dopis, který sám farář Blažej Holický do matrika pečlivě přepsal
Eine kurtze Annotation des Patris Blasy Holiczky, anjetzo Pfarrer zur Zaborži unndt Kadow in Prachner Kreis taglich herumbendten excessen

Sein(?) Saufen ist er die gestalt ergebn, dass er sambt seiner Köchin oft dia gantze Nacht in Wiertshaus bis Morgen früh amb 8. auch 9. Uhr verbliebet, dadurch oft an heyl. Feiertage die heilge Maβ obsehe, die Leüth in die Kirche khommen, versaumet, mit denen volln bawren(?) im Schelten undt Fluchn, hapfen undt dantzem, in Summe in allen treuelich mithalt. Undt unlängst er ein ohn aller gegeben Ursach mit Maultoschen undt Schlägen tradirt. Solche aber wiederumb gar tatlich auch wohl gehaufter ein genomben.
Alβ er dabey durch mein anjetzo darauβe wohnendtes Weib in der gütte gar glümpflich erinnert worden, hat er an stat der gehofter Beβerung sich aber mahl mit der Kochin voll gesoffen, einem Krueg in der Handt tragent, des Koechin mit grosser argernüs der leith galanehieret, meinem weib unter die finster khommen undt zwey mal leicht fertige auf ihrer Nahmen componierte Lieder gesungen, darauf in die Pfar gange, sein Rohr geladen bey nachtliche weil 15. Schües gethan, darauf nit allein mein Weib branirt, undt leicht die nahendt liegende Hauβer antzünden konnen, sondern als zur ihm geschickt worden des Schüesten aufzuchern hat er dem Potter, dem Priegel angeboten, mit wermeldte das er nach dem Collatore undt Collatorin nichts frage, sie solle in ihrem Haus thun was sie wolle, er wolte auch also thun.
Unlangst ist er bey hellen, liechten Tag ohne hoser und Wambes blos in seinem Rockh mit der Kochin undt 2. kleinen Kinder(cuis sunt nescio) in dem Feldt voller herumb gangen, das dadurch die Leith sehr geärgert worden. Hat auch ervölig am S. Bartholomei Tag in das Kirche zusamen(?) leut lassen
Dahin viel Leith undt Vornehmens Frauen Zimmer khommen, bis auf Mittag des h. Maβ gewartet. Er aber ein einstellt(?) anders wohin, die mass zuslassen ausgangen, undt die Leith amb sonst warten lassen.
Sonst ist er alldorte herumb bey geistl undt weltlich alson bekandt, undt wegen seiner unbedentlicher bösen Humoren verhat, dass keiner sein Gesellschaft verlangt. Er auch nit leicht einige Zuesambhunbt, Kirch wichen undt andachten frequentirt. Wo er abber khombt, geht es selten ohne Handl oder Schläge ab.

Ne všechno se mi podařilo přečíst a pochopit správně. Potýkal jsem se s nadbytkem sloves a nedostatkem interpunkčních znamének. Po několika dnech se mi z toho vyklubal následující překlad, ale i když výsledek není stoprocentní, stojí za to. A pokud bude někdo s to opravit můj přepis němčiny nebo opravit a doplnit překlady, budu vděčný.

Krátké poznamenání pátera Blažeje Holického, nyní faráře v Záboří a Kadově v Prácheňském kraji každodenních … excesů
Jeho chlastání nabylo takové podoby, že spolu se svou kuchařkou často celou noc v hostinci až do brzkého ráno v 8 a také 9 hodin pozůstává, tím často o svatých svátcích mši svatou zanedbal, lidí [kteří] přišli do kostela nedbal, s kterými … v nadávání a klení, hopsání a tancování, In Summa na všem se věrně podílel. A nedávno beze vší příčiny rozdával facky a rány . Takové ale znovu vůbec násilně a často přijímat.
Mou ženou rovněž tam žijící byl v dobrém zcela bez oučinku upomínán, ale na místo doufaného polepšení se s kuchařkou úplně ožral, nesouc v ruce džbán, kuchařce se k velké zlobě lidí dvořil, mojí ženě pod okno přišel a dvakrát zpíval frivolní písně složené na její jméno, potom šel na faru, svou flintu naládoval [a] v nočním čase 15 výstřelů učinil, tím se nejenom moje žena ulekla(?) a domy v blízkosti ležící mohly se lehko zapálit, ale když k němu byl poslán aby vyšetřil(?) výstřely nabídl hrnčířovi klacek řkouc, že se o kolátora a kolátorovou nic nestará, [že ona] si má ve svém domě dělat co chce, [a že] on to také chce dělat.
Nedávno se za bílého dne bez kalhot a s holým břichem ve svém plášti s kuchařkou a dvěma malýma dětma (čí jsou, nevím) na poli potuloval, že tím byli lidi hodně nazlobeni. Také vědomě na den S. Bartoloměje do kostela nechal přijít lidi do kostela, tam spousta lidí a urozených žen čekala až do poledne na mši svatou, on šel ale jinam(?), mši skončil a lidi nechal čekat zbytečně.
Jinak je všude kolem duchovním i světským [lidem] znám a kvůli jeho zlým náladám bez zábran že si jeho společnosti nikdo nežádá. […] Kam ale přijde, zřídka se to obejde bez facky nebo rány.
Kostel sv. Václava v Kadově.
Ve svých očekáváních jsem nebyl zklamán. Znovu se objevil Blažej Ignác Holický jako svérázný duchovní. Patron, hrabě z Mitrovic, si nebral servítky a jistě shromáždil všechna možná obvinění, z nichž mnohá mu ochotně pověděla jeho manželka. Nechybí zde alkohol, střelba i trocha nahoty (na 17. století ovšem dostatečně pobuřující). Za rafinovanou považuji zmínku o dvou dětech, které se účastnily procházky po polích. Hrabě sice neví, čí děti jsou, ale "čí by asi tak mohly být, že, mrk mrk". 
Čemu ale do teď nerozumím, co vedlo samotného Holického, že všechny tyto i předchozí zápisy přepisoval do matriky. Všechny by patřily přitom spíš na tento skvělý blog. U některých (třeba zápis s falešným farářem nebo ten s upovídanými šlechtici) bych to ještě chápal jako svérázný způsob výchovného působení nebo jako záznam těžkostí, se kterými se musel potýkat. Ale u těchto obvinění bych spíš čekal, že je dál šířit nebude. 
Třeba se odpovědi dočkám v traktátu, kterým Holický doplnil tato obvinění. Jeho název Pravdivá odpověď na moje falešná obvinění zní slibně. Ale protože je sepsaný v latině, bude to pro mě ještě těžší oříšek než německé poznamenání. A pokud by se chtěl nějaký latiník dobrovolně přihlásit, bránit se samozřejmě nebudu. 

Žádné komentáře:

Okomentovat