neděle 20. března 2016

Kdyby byl Sherlock Holmes genealogem

Procházel jsem další skříň se různými papíry a mimo jiné na mě vypadl tlustý sešit z doby, kdy jsem měl v úmyslu sestavit první, podrobnou, dechberoucí a českou encyklopedii Sherlocka Holmese. protože můj zájem pohltilo něco jiného, snad úmysl sestavit první, podrobnou a dechberoucí encyklopedii Rychlých šípů na světě, a protože jsem takovou podrobnou knihu koupil v jazyce anglickém, Když jsem tím sešit zaplněným všemi postavami holmesovských povídek a román, poznámkami o životě velkého detektiva a jeho citáty, přišlo mi to trochu líto, a proto jsem alespoň vybral některého jeho myšlenky, které se hodí i pro dnešní rodopisce. Představme si tedy, co by bylo, kdyby byl Sherlock Holmes byl největším rodopiscem ...
Čtení, čtení, čtení. Jediný způsob, jak zvládnout kurent.


Základní pravidla bádání 
Nejzákladnější Holmesovu maximu, kterou opakovaně vyslovil během svého bádání, tedy "když vyloučíme všechno nemožné, pak to, co zůstane, ať je to cokoli a jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda", bychom měli tesat do kamene. I já jsem ji použil při řešení Záhady chybějícího syna a rovnou přiznávám, že kdybych ji použil hned, ušetřil bych několik večerů práce a zoufalství.
A v podobném duchu pokračuje
"A není větší chyba než vytvářet si teorie, dokud neznáme fakta. Člověk pak začne nevědomky údaje upravovat tak, aby vyhovovaly jeho teorii, místo co by si vytvořil teorii, která by odpovídala faktům." (Skandál v Čechách)

Opírat se o nepřímé důkazy je ovšem krajně riskantní. Může se stát, že ukazují přímo k jedné věci, ale podíváte-li se na ně jen z trochu jiného zorného úhlu, zjistíte možná, že svědčí stejné přesvědčivě o něčem zcela jiném.
(Záhada Boscombského údolí)

Možná jste mu neměl říkat o tom jméně po střeše.
Nechť slouží jako varování všem, kdo nemohou najít nějaký zápis, i těm, kdo nalezeným zápisům věří. Zde mohu odkázat na Případ přejmenovaných dvojčat.

Dávno zastávám zásadu, že maličkosti bývají zdaleka nejdůležitější.
Je proto nutné všímat si všech drobností v matrice i jiných zdrojích. Neopomíjet ani ty čárky v matričních kolonkách, ani nenápadné poznámky o vystavení rodných listu, svatbách a vystoupení z církví. 
Ale pánové, objednat můžete jen pět matrik,

A když už jste tak daleko, že píšete rodinou kroniku, vězte, že lidská fantazie dovede vytvářet divy, ale život je vždycky nekonečně složitější (Případ totožnosti). O tom ostatně svědčí mnohé posty na tomto blogu (námatkou Případ padajících stromu či Případ prokletého gruntu),

Mohl bych pokračovat ještě dalšími citáty, ale raději si přečtěte Holmese sami. Vřele doporučuji.

Na závěr jen dvě drobnosti, které pomohou vypořádat se s dvěma největšími obtížemi moderního českého rodopisce.

Když čekáte na aktualizaci actapublica, ebadatelny ...

Za poslední dny se přihodila jediná důležitá věc, totiž to, že se nepřihodilo nic. (Druhá skvrna)


Když už jste opravdu v koncích 

Psi se nemýlí. (Na starém zámku v Shoscombe)

Rychle, Watsone! Nové matriky online.

Žádné komentáře:

Okomentovat