sobota 30. dubna 2011

Mudrochovi z Tatouňovic

Šnajberkovi, rodina mojí prababičky, mě dovedli i k dalšímu zajímavému rodu Mudrochových. První zmínka o rodině toho jména byla na křestním listě Vincence Šnajberka. To byl hostinský, o němž zatím vím jen dvě věci. První z nich byla příčina smrti, kdy snad příznačně pro svoje povolání zemřel na "chronický zánět jater". Druhá zajímavost už rázu duchovního je, že zemřel jako katolík, ač jej v roce 1858 v Soběhrdech nechali pokřtít coby reformovaného evangelíka. Jako jedna z jeho babiček byla v tomto zápisu uvedena jistá Lidmila Mudrochová.Dalším krokem při hledání rodiny bylo nalezení zápisu o svatbě Lidmily s Josef Šnajberkem z Měchnova. Ve svatebním zápise je jako její otec uveden jistý Václav Mudroch z Tatouňovic. A také to, že byl svobodník.
Tím se se dostávám k úplně nové kapitole v našem rodopisu, ke svobodníkům. Další pátrání totiž napovídá, že těch svobodníků v rodokmenu bude asi víc. Docela jistě už třeba vím o rodu Černíkových z obce Zderadiny.
Se svobodníky se mi otvírá úplně nová kapitola rodokmenu. Zatím jsem se pohyboval v nejobvyklejším rámci poddaných sedláků. Vlastně jediným svobodným člověkem v rodokmenu byl zatím pokřtěný žid Michal Hofmann. V mnoha ohledech se sedláci ukázali jako velice jednoduchý předmětem zkoumání. Po generace (alespoň ti moji, které zatím znám) seděli na jednom statku a do stěhování se jim pochopitelně moc nechtělo. Ti svobodníci to asi měli stejně, jen s tím rozdílem, že nemají v úmyslu se stát nesvobodnými.