sobota 26. října 2013

Znovu Blažej Ignác Holický

O faráři Blažeji Ignáci Holickém jsem už zde psal několikrát. V kadovských matrikách po sobě nechal asi nejvýraznější stopu, když ze zápisů v jím založené matrice plasticky vystupuje jeho barvitá osobnost. V nich se kromě jeho prchlivé povahy i urputnosti, s níž vystupoval proti skutečnému nebo domnělému zasahování do církevních pravomocí a snižování vážnosti, projevovalo i odhodlání k tomu, aby důstojenství faráře odpovídalo i náležité ekonomické zajištění jeho úřadu. Proto nepřekvapí ani další památka, kterou po sobě zanechal na svém prvním známém působišti.