sobota 31. srpna 2013

Značky, zkratky, míry

Našel jsem ve svých složkách jeden dokument, který jsem si pro sebe sestavil před nějakou dobou, abych se trochu zorientoval ve značkách a zkratkách používaných hlavně v gruntovních knihách. Chtěl jsem se zorientovat hlavně ve značkách, které se používaly pro měny a platidla. Informace, které se mi podařilo dohledat, se týkaly hlavně mincí, jejich platnosti, vzájemného vztahu a hodnoty. Málo už bylo řečeno o tom, v jakých jednotkách se vedlo účetnictví. Nikde jsem třeba nenašel, že hodnota se ještě hodně dlouho uváděla v kopách, i když se už používala tolarová měna. Stejně tak mi poměrně dlouho unikalo paralelní existence vídeňské měny a měny konvenční. Ani přechody mezi jednotlivými platidly nebyly v minulosti podle mého tak ostré, jako je známe z nedávné minulosti nebo současnosti. Nejlepší stránka, kterou jsem našel a která poskytne asi nejlepší informace nejen o platidlech ale i měnových soustavách, je zde.
Postupně jsem přidával informace o různých mírách hlavně plošných, se kterými jsem se setkal. Ambicí nebylo a není popsat měnový vývoj na našem území, ale pouze vytvořit přehled značek a zkratek, které se pro peníze v gruntovních knihách a jiných pramenech v 17. až 19. století používaly. A také trochu pro další jednotky. Jejich přepočty na dnešní míry a jednotky už není problém dohledat.
Dokument jsem trochu upravil a doplnil, ale jinak moc neměnil. Není vyloučeno, že některá interpretace zde obsažená není správná, proto budu rád za případnou korekci, ale i doplnění. I tak snad tenhle stručný přehled pomůže někomu v orientaci ve starších pramenech hospodářské povahy, snadnějšímu čtení a pochopení pozemkových knih.