neděle 21. července 2013

Indexy pro čížkovské matriky oddaných 2

Jak jsem zmínil v minulém příspěvku, na stránky jsem přidal dokončený index pro matriku Čížkov 11. Matrika zachycuje celkem 547 sňatků zapsaných čížkovskými faráři v období 1751 až 1786.
Stejně jako v případě předchozích dvou matrik jsem se v maximální míře snažil konfrontovat i se zápisy v knize Zkoušek snoubenců zachované ve fondu čížkovské farnosti (SOkA Plzeň Jih Blovicích); mohl jsem tak doplnit jména, která nebyla čitelná, ať už kvůli kvalitě snímků nebo stavu matriky samotné. V některých případech si prameny trochu odporují, ať už jde o křestní jméno nebo obec původu. Protože matrika začala být později vedena v latině, zatímco zápisy o Zkouškách snoubenců se vedly dál v češtině, byly tyto poměrně dobrým vodítkem pro identifikaci osob. Doplňoval jsem také údaje o názvech usedlostí a jmen po chalupě, která by hrát roli při identifikaci.
Co do obcí je záběr matriky poměrně široký. Nejvíce pochází pochopitelně ze samotné farnosti a poměrně dost jsou zastoupeny obce z příslušných panství - lnářského, dožického, rokycanského a poříčského. Najde se ale i dost "vzdálených sňatků" např. z jižního Plzeňska (Štáhlavy), jižních Čech (Bechyně), Prahy ale i ciziny Německa nebo Polska, které ale bylo obtížné identifikovat.

Nechť index poslouží všem, kdo v této oblasti hledají svoje předky.