úterý 16. února 2016

Soupis svobodníků v kouřimském kraji (1626)

Dnes maličkost pro ty, kdo mají mezi předky svobodníky z kouřimského kraje. Pro své potřeby jsem si přepsal krátký seznam svobodníků z roku 1626 dochovaný ve fondu Stará manipulace. Pokud budete mít štěstí, pomůže vám zaplnit mezeru mezi daňovým soupisem z roku 1615 a berní rulou, a to v době, kdy jsou matriky spíš ještě výjimkou a zápisy ve svobodnických knihách se ještě nestaly pravidlem.