sobota 25. června 2011

Nepřestává mě překvapovat ...

... jak moc bývají všechny rodiny propojené. Dnes jsem si do Ancestry doplňoval informace o svatbách a rodinách, o kterých jsem psal posledně. Bylo mi líto to zahodit, když už jsem si tu práci dal a zápisy si vyhledal. Když jsem ale vyplňoval údaje o rodinách nevěst, hned ve dvou případech jsem zjistil, že jména rodičů už v rodokmenu (v tom nejširším možném smyslu slova) zapsané mám. A k dovršení všeho jsem tam našel i Tomáše Šimůnka, mistra ševcovského.

Dává samozřejmě smysl, že v tak malém městečku, jako Lnáře kdysi byly, a jeho okolí se dříve nebo později rodiny propojí. Jenže tady se po generacích spojují pořád stejné rodiny - Fialovi, Lehečkovi ze Závišína. O to je zajímavější, ale i méně překvapivé, i spojení o tři či čtyři generaci později v Praze. Dva lidé, jejichž kořeny jsou na lnářském panství, se žení v Praze. Jistě ne náhodou.
Ale co se tedy ze stromu vylouplo?
Manželkou Vojtěcha Šimůnka a matkou Barbory Šimůnkové (matky Františky a Karla Kovařovicových) byla Veronika, rozená Hájková. Byla dcerou pololáníka Filipa Hájka a jeho manželky Josefy rozené také Hájkové. Ty už jsem měl zapsány jako rodiče Prokopa Josefa Hájka. A Prokop Hájek byl manželem Barbory Lehečkové ze Závišína č. 17. Barbora Lehečková byla sestrou Tomáše Lehečky, a tedy dědečka Františka Fialy.
I Kateřina Mašková, manželka Tomáše Šimůnka, měla svého otce a bratra dávno zapsaného v rodokmenu. Otcem byl mistr zednický Václav Mašek ze Lnář. Jeho syn Mikuláš, tedy bratr Kateřiny, v roce 1804 pojal za manželku jistou Kateřinu Fialovou, dceru Josefa Fialy. I tihle Fialovi patřili k rodu polních mistrů Fialových, který měl na lnářském panství dlouho tradici a pocházel z něj ostatně právě František Fialy. Kateřinina sestra Marie byla první manželkou (svého prabratrance) Martina Fialy, dědečka Františka Fialy.
Konečně v rodokmenu už více něž rok visel i samotný Tomáš Šimůnek. Před mnoha měsíci jsem si ho doplnil jako otce Václav Šimůnka, který si v roce 1812 ve Lnářích bral za manželku Barboru Fialovou, sestru shora zmíněné Kateřiny. Mašek a Šimůnek tedy byli švagři.
Rodinné vztahy takto popsané jsou trochu nepřehledné. Kdyby Františka Kovařovicová nezemřela krátce po svatbě a v manželství se narodilo dítě, jejich případný budoucí rodopise by musel rozmotat spleť příbuzenských vztahů.
Je tu ale ještě jeden aspekt, který trochu zpochybňuje můj včerejší závěr, že "moji" Šimůnkovi nebudou mít nic společného se Šimůnkovými Františky Kovařovicové. Zmiňované Kateřina Fialová a Barbora Fialová byly totiž dcerami lnářského polního mistra Josefa Fialy. Obě se narodily v jeho druhém manželství s Marií Benediktovou. Jejich starší sestra Marie se narodila v roce 1769 Josefovi Fialovi a jeho první manželce Kateřině Šimůnkové, která tak patří mezi přímé předky. Ve světle těchto nových souvislostí jsem o něco náchylnější věřit tomu, že nějaké spojení přece jen může existovat, ale zůstává zatím nepotvrzeno.

1 komentář:

  1. Snad to může být někomu užitečné. Tomáš Šimůnek se narodil v pátek 14.12.1753 v rodině lnářského sedláka Ondřeje. Ale nejde zdaleka o neobvyklé jméno.
    http://www.actapublica.eu/matriky/plzen/prohlizec/3614/?strana=170

    OdpovědětVymazat